СиВЗК - член на AMICE
Европейски стандарт в застраховането

Новини

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 31.03.2012г. офис-представителствата на СиВЗК в град Варна и Велико Търново са закрити. За информация можете да се обръщате на посочения адрес в централно управление гр. София или на sivzk@abv.bg и sofia@SiVZK.com
Плащания на премии по застраховки живот можете да направите по посочените сметки.

От 05.06.2006г. влезе в сила новата система за банкови преводи, която използва формат IBAN. Ето и сметки, които може да използвате, за да направите вноска по вашата застраховка в СИВЗК:

Банка IBAN BIC
Юробанк България АД BG89BPBI79311047926301 BPBIBGSF
Юробанк България АД BG62BPBI79311047926302 BPBIBGSF
ОББ BG63UBBS80021072143810 UBBSBGSF
Уникредит Булбанк - клон Европа BG59UNCR96601040205017 UNCRBGSF

Поради разрастване, Ви уведомяваме за промяна в обстоятелствата на кооперацията, свързани с наименованието и адреса на управление.

С Решение №2240 от 26.09.2005 г. Великотърновски окръжен съд вписа ново наименование на кооперацията: “СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - СИВЗК”, както и ново седалище и адрес на управление: гр. София, пл. “Македония” 1.

Коректност, доверие, отговорност
...защото ни е грижа!
...
Живот! ...нека го направим по-добър!СиВЗК - твоят избор!