СиВЗК - член на AMICE
Европейски стандарт в застраховането

СТРУКТУРА  НА  УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
инж. Пламен Гочев Димитров

проф. д-р Георги Стефанов Иванов

Борис Георгиев Георгиев – Председател на УС и Кооперацията
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:
  1. д-р Маргарит Любенов Гарев.
  2. Янка Крумова  Такева;
Основни данни за дейността на СиВЗК
Година (към 31 декември) 2008 г. 2013 г.
Пазарен дял 2.7% 8.5%
Бруто премиен приход (хил. лв.) 7 425 25 404
Бруто активи (хил. лв.) 12 877 93 356
Технически резерви (хил. лв.) 11 209 78 770
Коректност, доверие, отговорност
...защото ни е грижа!
...
Живот! ...нека го направим по-добър!СиВЗК - твоят избор!